Cronologie (subiectivă) Queer

< 1900

1869

Își face apariția în istorie cuvântul 'homosexual' menit să disloce termenii peiorativi de „pederast” și „sodomit”. Genitorul acestui termen, scriitorul și jurnalistul central-european Karl Maria Kertbeny. numește atracția dintre bărbat și femeie drept heterosexualism.

1877

Se naște la Deva baronul Franz Nopcea, cel care va deveni o personalitate europeană a paleontologiei și geologiei, dar și un promotor îndârjit al independenței Albaniei. Se va sfârși din viață la Viena în 1933, alături de partenerul său Bajazid Elmaz Doda.

1887

Se naște la Galați scriitoarea Anna Elisabet Weirauch care, în trilogia Scorpionul, introduce homosexualitatea feminină în literatura germană.

1896

Dandy autohton, bisexual, colecționar și activ animator al primului modernism, mecena și comentatorul de artă Alexandru Bogdan Pitești inițiază, după model francez, Salonul Independenților și, doi ani mai târziu, Societatea Ileana - ce va publica ulterior prima revistă de artă modernă românească. Impresionanta sa colecție de artă se risipește după donarea acesteia în 1925 statului român.

1900 - 1950

1921

„Viața românească” publică nuvela Remember a prozatorului Mateiu Caragiale prin care e introdus în literatura română personajul literar cu o identitatea sexuală fluidă. Enigmaticul, uranianul conte androgin se regăsește ulterior în Pantazi din Craii de Curtea -Veche, adevărat alter ego matein.

1929

Ziaristul Pamfil Șeicaru îl atacă pe scriitorul Panait Istrati, numindu-l „poet al șezuturilor deflorate”, „liricul povestitor al invertirilor sexuale”, „Marcel Proust-ul bragagiilor”.

1934

Luându-l ca pretext pe balerinul Gabriel Popescu, întregului grup cultural CRITERION îi sunt aduse acuze de homosexualitate datorită rolului central jucat în acesta de Petru Comarnescu. Este actul final al dezbaterilor publice organizate de CRITERION.

1937

Art. 431 din Codul Penal „Carol al II-lea” incriminează relațiile dintre persoane de același sex sub influența regimurilor totalitare din Germania nazistă și Rusia comunistă. Încep primele arestări.

Actele de inversiune sexuală săvârșite între bărbați sau între femei, dacă provoacă scandal public, constituie delictul de inversiune sexuală și se pedepsesc cu închisoare corecțională de la 6 luni la 2 ani.

1948

Instalarea regimului comunist în România duce la perpetuarea și înăsprirea Art. 431, relațiile homosexuale fiind pedepsite cu închisoarea de la 2 la 5 ani.

1950 - 2000

1957

Art. 431 din Codul Penal este modificat prin creșterea paroxistică a pedepsei de la 3 la 10 ani de închisoare.

1968

Articolul 200 succede Art. 431 în Codul Penal:

Aliniatul 1. Relațiile sexuale între persoane de același sex se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Sub presiune internațională, România modifică aliniatul 1 al Art. 200 în anul 1996, introducând conceptul de scandal public împrumutat, fără a fi definit juridic, din Codul carlist:

Relațiile sexuale între persoane de același sex, săvârșite în public sau dacă au produs scandal public, se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani.

Tot atunci este modificat și aliniatul 5, cu scopul de a împiedica orice formă de identitate publică a comunității LGBT: propaganda ori asocierea sau orice acte de prozelitism (...) se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani.

1970

Este publicat postum volumul Zahei Orbul al prozatorului Vasile Voiculescu descriind homosexualitatea de tip carceral.

1977

Criticul și istoricul literar Ion Negoițescu se alătură mișcării dizidente inițiată de Paul Goma în solidaritate cu Charta 77. Este constrâns ulterior să retracteze, amenințat cu întemnițarea pentru practicarea homosexualității.

1992

Se înființează la București prima grupare militând pentru drepturile gay, Total Relations.

1993

Apare Gay 45, prima publicație tipărită a comunității LGBT, apărută în 2 numere.

1993

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei votează în favoarea acceptării României ca stat membru, cu condiția explicită de a se renunța la incriminarea actelor sexuale private liber consimțite care au loc între adulți.

1994

Se formează Bucharest Acceptance Group, organizație informală ce și-a propus dezbaterea publică a problematicii homosexualității dintr-o perspectivă a drepturilor omului.

1994

Curtea Constituțională este sesizată cu excepția de neconstituționalitate a Art. 200 C.P. alineatele 1 și 2, o admite și diluează caracterul penal al actelor de homosexualitate liber consimțite. Paradoxal, sunt menținute până în 1996 aceleași prevederi ale Art. 200 C.P și continuă să producă efecte legale.

1994

Apare la Cluj prima ediție a volumului Straja Dragonilor, o curajoasă și tulburătoare autobiografie homoerotică a lui Ion Negoițescu, scrisă în anii exilului german pe patul de spital. În 2023, la 30 de ani de la moartea autorului, urmează a fi publicat Jurnalul acestuia.

1996

Se constituie legal Asociația ACCEPT, continuatoare a Bucharest Acceptance Group, a cărei principală țintă o reprezenta dezincriminarea juridică a homosexualității și coagularea comunității ce a trăit timp de decenii sub imperiul discriminărilor prin lege.

1996

Este publicat primul număr al Buletinului ACCEPT.

1998

Este eliberată din închisoare Mariana Cetiner, primul Prizonier de Conștiință al Amnesty International pe criteriul orientării sexuale.

1999

Revista „22” publică două suplimente gratuite cu titlul Minorități sexuale, respectiv Gay și lesbiene în România.

2001 - 2010

2000

Este adoptată OUG 137/2000 pentru prevenirea și combaterea discriminării, inclusiv pe criteriul orientării sexuale, care a stat la baza înființării Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.

2001

Guvernul Adrian Năstase abrogă Articolul 200 din Codul Penal printr-o Ordonanță de urgență.

2001

Sunt publicate la editura Cartier primele volume de istorie culturală a homosexualității în limba română, "Iubirea interzisă", "Celălalt Eros", avându-le ca autor pe muzicologul și eseistul George Bălan, ultimul volum fiind publicat în anul 2004 cu titlul "Homofobia" de către editura Maiko.

2001

Sunt publicate la editura Cartier primele volume de istorie culturală a homosexualității în limba română, „Iubirea interzisă”, „Celălalt Eros”, avându-le ca autor pe muzicologul și eseistul George Bălan, ultimul volum fiind publicat în anul 2004 cu titlul „Homofobia” de către editura Maiko

2003

Sunt publicate la București revista lesbiană „Identități”, coordonată de Luminița Rațiu, succedată în anul 2006 de „Enola”, coordonată de Florentina Ionescu, ambele apărute într-un singur număr.

2004

Asociația ACCEPT organizează primul Festival al Diversității, manifestare culturală și comunitară destinată creșterii vizibilității acestei minorități.

2005

Asociația ACCEPT organizează primul Marș de tip Pride la București, cu numele „Marșul Diversității”

2006

Are loc expoziția de artă „Coming Out” a artistului Sorin Oncu la Facultatea de Artă și Design Timișoara.

2006

Expoziția de fotografie contemporană „TRANS” a artistei Raluca Ilaria Demetrescu este organizată la galeria HT003 din București.

2008

Performance-ul „The Gate of Kiss” a artiștilor contemporani Manuel Pelmuș și Bynjar Bandlien se desfășoară la Centrul Național al Dansului București.

> 2010

2011

Prima expoziție colectivă queer de amploare, „Desire is WAR”, reunește la Galeria de Artă Contemporană a Muzeului Național Bruckental din Sibiu Apparatus 22, Muhammad Ali, Ștefan Botez, Katja Eliad, Farid Fairuz, Mikhail Karikis, Matts Leiderstram, Matmos, MEN, Ioana Nemeș, Gyarfas Olah, Karol Radziszewski, Emily Roydson, Ryan Trecartin.

2011

Prima cercetare a istoriei LGBT, „Homoistorii. Ieșirea din invizibilitate”, este publicată la București de editura Maiko, avându-l ca autor pe activistul de drepturile omului Florin Buhuceanu.

2012

Se desfășoară la București prima ediție a Lunii Istoriei LGBT. Tracus Arte publică volumul „Eroticele” al poetului Dominic Brezianu cu tematică explicit homoerotică.

2013

O coaliție de organizații coordonată de Alianța Familiilor din România propune o inițiativă cetățenească de modificare restrictivă a articolului 48 din Constituție vizând familia, propunere respinsă de Curtea Constituțională. O inițiativă similară, coordonată de Coaliția pentru Familie, provoacă un referendum național în octombrie 2018 care eșuează în încercarea de a introduce discriminarea pe criteriul orientării sexuale în textul constituțional.

2013

Debutează la București Luna Istoriei LGBT sub organizarea Asociației ACCEPT. Este publicat în acest context catalogul expoziției „Inside Insights” curatoriată de Valentina Iancu, reunindu-i pe Andrada Beșliu, Alexandra Carastoian, Experiment Visual Acustic, Harem6, Oana Lohan, Sorin Oncu, Oana Lohan, Mona Petre, Adrian Popescu, Irina Simion, Ștefan Ungureanu, Lea Rasovszky.